1402-01-28 - بازگشت

 مسئولین زنجیره تامین به خوبی می دانند که پالت پلاستیکی عمر کاری بسیار طولانی تری نسبت به جایگزین چوبی دارد. با این حال، بسیاری از آنها فاقد جزئیات هستند تا بفهمند که تصمیم خرید پالت در بلندمدت چقدر مقرون به صرفه خواهد بود.

پادکست؛ یک پالت صنعتی پلاستیکی چقدر عمر می کند؟