1402-05-25 - بازگشت

انتخاب اندازه مناسب پالت پلاستیکی برای مدیریت کارآمد لجستیک و زنجیره تامین بسیار مهم است. اندازه پالت مناسب استفاده بهینه از فضای ذخیره سازی، سازگاری با تجهیزات جابجایی و حمل و نقل ایمن کالا را تضمین می کند. در این بخش، عواملی را که در انتخاب اندازه و خرید پالت باید در نظر بگیرید، بررسی خواهیم کرد.

پادکست؛ چگونه یک پالت پلاستیکی با اندازه مناسب انتخاب کنیم؟