1402-12-20 - بازگشت

در این پادکست از تکین پلاست با روش  های مختلف بازیافت پلاستیک آشنا خواهید شد.

تکین پلاست، تولید کننده انواع مصنوعات پلاستیکی

پادکست؛ پلاستیک چگونه بازیافت می شود؟