1402-09-15 - بازگشت

سطح صاف یا تخت پالت های پلاستیکی نقش مهمی در تسهیل طیف وسیعی از عملیات در بخش های مختلف ایفا می کند. این ویژگی از پالت پلاستیکی بستری پایدار و یکنواخت را برای قرار دادن و چیدمان کالاها فراهم می کند و آن را به یک جنبه ضروری برای مدیریت کارآمد لجستیک و زنجیره تامین تبدیل می کند.

در این پادکست از تکین پلاست، به کاربردهایی که پالت های تخت در صنایع دارند، پرداخته شده است

پادکست؛ پالت های پلاستیکی تخت چه کاربردهایی دارند؟