1401-10-21 - بازگشت

 

بطور کلی پالت پلاستیکی مقاوم باید از نظر موارد زیر بررسی شود ؛

  • - مواد اولیه 
  • - وزن 
  • - تحمل وزن 
  • - مقاوم به تغییر دما
  • - مقاوم در دراپ تست

در این بخش به توضیح در مورد هر یک از موارد بالا پرداخته شده است. 

پادکست؛ پالت مقاوم چه ویژگی های دارد؟