1402-10-15 - بازگشت

پالت های پلاستیکی برای صنایع غذایی به دلیل رعایت شدن مسائل بهداشتی یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع غذایی و دارویی محسوب می شوند. در این پادکست به ویژگی های پالت پلاستیکی مناسب صنایع غذایی پرداخته شده است.

 

پادکست؛ ویژگی های پالت های پلاستیکی بهداشتی