1402-07-17 - بازگشت

معرفی کانتینرهای حمل و نقل تأثیر عمیقی بر تجارت جهانی داشت. کانتینرها توسعه حمل و نقل بین وجهی را تسهیل کردند و امکان انتقال بدون درز بین انواع مختلف حمل و نقل و ساده سازی زنجیره لجستیک را فراهم کردند. این نوآوری به طور قابل توجهی هزینه های حمل و نقل را کاهش داد و سرعت جابجایی محموله را افزایش داد و منجر به تحویل سریع تر و مطمئن تر شد. علاوه بر این، کانتینرها امکان استفاده کارآمد از کشتی‌های کانتینری را فراهم می‌کردند و امکان حمل و نقل حجم بیشتری از کالاها توسط پالت را در فواصل طولانی فراهم می‌کردند و در نتیجه گسترش تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌کردند.

پادکست؛ نقش کانتینرها در لجستیک