1402-04-20 - بازگشت

سیستم های قفسه بندی پالت به خوبی با تجهیزات جابجایی مواد مانند لیفتراک یا جک پالت ادغام می شوند. این سازگاری امکان بارگیری و تخلیه کارآمد پالت پلاستیکی را فراهم می کند. در این بخش به کاربردها و مزایای این سیستم ها در انبارداری پرداخته شده است.

 

پادکست؛ مزایا قفسه بندی پالت در انبارها