1401-09-23 - بازگشت

 

یکی سوالات پر تکرار خریداران پالت این است که چرا در یک قالب و مدل پالت، رنگ های آنها تفاوت دارد. در این بخش به بررسی این موضوع و علت آن پرداخته شده است.

پادکست؛ علت تفاوت رنگ های پالت پلاستیکی در یک رنگ و قالب