1402-02-14 - بازگشت

سبد های پلاستیکی از جمله نیاز های هر صنعت می باشد در این بخش با کاربردهای مختلف سبدها یا جعبه های پلاستیکی آشنا خواهید شد.

تکین پلاست تولید کننده انواع مصنوعات علاوه بر انواع پالت پلاستیکی ، انواع سبد های پلاستیکی را نیز تولید می کند.

پادکست؛ جعبه های پلاستیکی و کاربردهای آنها