1401-11-20 - بازگشت

یکی از بزرگترین مزایا و برتری تکین پلاست نسب به سایر تولید کنندگان پالت پلاستیکی این می باشد که پالت پلاستیکی را از وزن ۵ کیلوگرم تا ۱۸٫۵ کیلوگرم تولید میکند، و البته در برنامه کاری این شرکت برای توسعه و گسترش بازه وزن های مختلف دیگر پالت پلاستیکی می باشد و قصد دارد پالت با وزن ۴ کیلوگرمی نیز تولید کند و همچنین پالت پلاستیکی با وزن ۲۲ کیلوگرمی هم تولید کند،

پادکست؛ بررسی وزن های مختلف پالت های پلاستیکی