1401-10-10 - بازگشت

 

باکس پالت پلاستیکی مانند پالت پلاستیکی کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارد و نسبت به پالت محصول جدیدی محسوب می شود. در این بخش با باکس پالت پلاستیکی محصول جدید آشنا خواهیم شد

پادکست؛ باکس پالت پلاستیکی و کاربردهای آن