1401-09-01 - بازگشت

یکی از ویژگی های یک پالت پلاستیکی با کیفیت، وجود استوپر (stopper) روی سطح رویی پالت می باشد. استوپرها به برآمدگی ها و برجستگی های ریزی می گویند که روی پالت هنگام تولید به روش تزریق پلاستیک تعبیه می شوند تا از لیز خوردن بار یا کالای قرار گرفته روی پالت جلوگیری شود.

پادکست؛ اهمیت و ضروت وجود استوپر ها روی پالت