کد: 127 Code:
ابعاد:   130*110*15 cm Dimensions:
وزن خالص: 27±500 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 5000 kg Static Load:
در حالت متحرک: 1800 kg Dynamic Load:

 

Plastic pallets Code 127Plastic pallets Code 127