کد: 119 Code:
ابعاد:   115*80*120 cm Dimensions:
وزن خالص: (%2±) 12 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 5000 kg Static Load:
در حالت متحرک: 1000 kg Dynamic Load:

 

 

Plastic pallet Code 119Plastic pallet Code 119