کد: 116 Code:
ابعاد:   15* 110*130 cm Dimensions:
وزن خالص: 18.5 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 5000 kg Static Load:
در حالت متحرک: 1375 kg Dynamic Load:

 

Plastic Pallet Code 116Plastic Pallet Code 116