کد: 107 Code:
ابعاد:   12* 120*100 cm Dimensions:
وزن خالص: 7 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 1000 kg Static Load:
در حالت متحرک: 400 kg Dynamic Load:

 

Plastic Pallets Code 107

Plastic Pallets Code 107