کد: 390 Code:
ابعاد:   15*60*80 cm Dimensions:
وزن خالص: 2.5 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 700 kg Static Load:
در حالت متحرک: 450 kg Dynamic Load:

 

پالت پلاستیکی کد 390
پالت پلاستیکی کد 390