کد: 360 Code:
ابعاد:   15*110*130 cm Dimensions:
وزن خالص: 17.5 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 6000 kg Static Load:
در حالت متحرک: 1375 kg Dynamic Load:

 

پالت پلاستیکی کد 360
پالت پلاستیکی کد 360