کد: 330 Code:
ابعاد:   17*114*114 cm Dimensions:
وزن خالص: 14 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 3000 kg Static Load:
در حالت متحرک: 1500 kg Dynamic Load:

 

 

پالت پلاستیکی کد 330
پالت پلاستیکی کد 330