کد: 320 Code:
ابعاد:   15*100*120 cm Dimensions:
وزن خالص: 20 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 5000 kg Static Load:
در حالت متحرک: 2000 kg Dynamic Load:

 

پالت پلاستیکی کد 320
پالت پلاستیکی کد 320