کد: 1318 Code:
  ابعاد:   15*110*130 cm Dimensions:
  وزن خالص: 18±0.5 kg Net Weight:
  در حالت ثابت: 5000 kg Static Load:
در حالت متحرک: 1500 kg Dynamic Load:
مواد اولیه: HDPE Material:
تعداد جایگیری در کانتینر: 374 Capacity in 40ft Container:

دانلود نقشه پالت پلاستیکی کد 1318 

 

پالت پلاستیکی کد 1318 تکین
پالت پلاستیکی کد 1318 تکین
پالت پلاستیکی کد 1318 تکین