کد: 169 Code:
ابعاد:   15.5*60*90 cm Dimensions:
وزن خالص: 6.5 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 1000 kg Static Load:
در حالت متحرک: 400 kg Dynamic Load:

پالت شیشه ای شفاف فوق بهداشتی کد 169

 

پالت شیشه ای شفاف بهداشتی