بلوار اشرفی اصفهانی، برج زمرد، واحد۳۶

آدرس کارخانه قزوین: شهرک صنعتی البرز، خیابان حکمت نهم

تلفن کارخانه قزوین: ۲۲۲۳۷۵۹-۰۲۸۳

تلفن دفتر تهران: ۴۴۲۷۳۷۴۳

فکس: ۴۴۲۷۳۷۴۲

verification